فروش سود پرک 98 درصد

فروش سود پرک 98 درصد

فروش سود پرک 98 درصد به شکل پولک های کوچک و به رنگ سفید انجام می شود و به دلیل اینکه سود پرک یک جذب کننده قوی آب و رطوبت محیط می باشد بنابراین باید در بسته بندی دو لایه و مخصوص نگهداری شود.

 فروش سود پرک 98 درصد

سود پرک 98 درصد با نام سود سوز آور نیز نامیده می شود زیرا این ماده دارای خاصیت خورندگی است و هم می تواند بر روی فلزات و چوب و هم بر روی پوست بدن ایجاد خوردگی و سوزش نماید. همچنین سود پرک را با نام هیدروکسید سدیم هم نام گذاری کرده اند که این امر به علت فرمول این ماده می باشد که از یون ها سدیم و هیدروکسید تشکیل شده است. این فرمول شیمیایی خاص موجب شده تا سود پرک ماده ای به شدت قلیایی بوده و بنابراین از آن برای تنظیم نمودن اسیدیته در پروسه تولید محصولات مختلف می توان استفاده نمود. فروش سود پرک 98 درصد به شکل پولک های کوچک و به رنگ سفید انجام می شود و به دلیل اینکه سود پرک یک جذب کننده قوی آب و رطوبت محیط می باشد بنابراین باید در بسته بندی دو لایه و مخصوص نگهداری شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :