نحوه گوگرد پاشی انگور

نحوه گوگرد پاشی انگور

یکی از مهم ترین بیماری های تاکستان ها ، بیماری سفیدک انگور است. این بیماری در اثر حمله نوع خاصی قارچ به وجود آمده و بسیار زیان آور می باشد. در صورتی که درخت انگور به سفیدک آلوده شود ، ضعیف و کم رمق می شود و محصولی بی کیفیت تولید می نماید. از نشانه های آلوده شدن درخت انگور به بیماری سفیدک ، مشاهده گرد سفید بر روی برگ ها و نیز لکه های خاکستری روی ساقه ها و محصول دیده می شود.

نحوه گوگرد پاشی انگور

نحوه گوگرد پاشی انگور چگونه است؟

با توجه به اینکه بیماری سفیدک انگور در اثر نوعی قارچ بوجود می آید ، بنابراین این بیماری در محیطی که از نور کم و رطوبت زیادی برخوردار است شکل می گیرد. راه انتقال سفیدک انگور از درختی به درخت دیگر توسط باد و عوامل فیزیکی مانند بدن حیوانات مختلف است. برای درمان سفیدک درخت انگور می توان از قارچ کش های متفاوتی استفاده نمود ولی بهترین روشی که آزمایش خود را پس داده استفاده از گوگرد پودری می باشد. نحوه گوگرد پاشی انگور اینگونه است که بعد از جوانه زنی و ایجاد 4 تا 6 برگ بر هر شاخه ، از مقدار 150 گرم گوگرد میکرونیزه به ازای 100 متر مربع انگور کاری استفاده شود. روش کار نیز به این صورت است که پودر گوگرد میکرونیزه را در گردپاش می ریزیم و درخت آلوده شده را گردپاشی می کنیم. مرحله بعدی گوگرد پاشی پس از گل ریزی است و در این مرحله باید میزان گوگرد پودری را به 250 گرم رسانید. در آخرین مرحله که حدود 3 هفته پس از این دومین گوگرد پاشی است ، زمانی است که غوره ها تا حدودی رشد کرده اند و باید در حدودا 350 تا 400 گرم گوگرد پودری میکرونیزه استفاده کرد.

ارسال نظر

علیرضا : چگونگی پاشیدن گوگرد
11 0
نظر شما چیست ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :