kanyaran : بزرگترین مشکل آمریکا دموکرات‌ها هستند نه ایران و چین!

در کانیاران kanyaran.ir مطلب بزرگترین مشکل آمریکا دموکرات‌ها هستند نه ایران و چین! مشاهده می کنید
رئیس جمهوری آمریکا که مورد انتقاد شدید دموکرات‌ها به ویژه رقبای انتخاباتی خود قرار دارد، گفت: بزرگترین مشکل آمریکا دموکرات‌ها و نه ایران، چین و رسیه هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir