kanyaran : علمای لبنان: طرح فرانسه در مسیر شکست حرکت می‌کند

در کانیاران kanyaran.ir مطلب علمای لبنان: طرح فرانسه در مسیر شکست حرکت می‌کند مشاهده می کنید
تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه‌ای تاکید کرد که طرح فرانسه در ارتباط با لبنان در مسیر شکست حرکت می‌کند، زیرا ماهیت موازنه طایف‌ ای در این کشور را مدنظر قرار نداده است.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir