kanyaran : کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

در کانیاران kanyaran.ir مطلب کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟ مشاهده می کنید

پرداخت عیدی سالانه، براساس پایه مزد تعیین می‌شود؛ حداقل دو برابر پایه مزد ماهانه. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir