kanyaran : زمین گیر شدن کشتی روس که به سمت ایران در حرکت بود

در کانیاران kanyaran.ir مطلب زمین گیر شدن کشتی روس که به سمت ایران در حرکت بود مشاهده می کنید
کشتی روس که به سمت ایران در حرکت بود، در منطقه آستاراخان روسیه در قسمت کم عمق دریا زمین گیر شد.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir