kanyaran : ۳۸۹ هزار میلیارد تومان هزینه شد، اما تیر به هدف نخورد!

در کانیاران kanyaran.ir مطلب ۳۸۹ هزار میلیارد تومان هزینه شد، اما تیر به هدف نخورد! مشاهده می کنید

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بین آذر ماه ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۳.۳ درصد آن از محل تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین و مابقی آن از بودجه عمومی (۲۳.۳ درصد)، استقراض از بانک مرکزی (۲ درصد) و برداشت از صندوق توسعه ملی (۱.۷ درصد) تامین شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir