kanyaran : بانک‌های ایتالیا حساب شهروندان ایرانی را می‌بندند

در کانیاران kanyaran.ir مطلب بانک‌های ایتالیا حساب شهروندان ایرانی را می‌بندند مشاهده می کنید
چندین بانک ایتالیا حساب‌های شهروندان ایرانی خود را بسته اند یا محدودیت‌هایی برای آن اعمال کرده اند.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir