kanyaran : بازار سرمایه کانال مهم تامین مالی است

در کانیاران kanyaran.ir مطلب بازار سرمایه کانال مهم تامین مالی است مشاهده می کنید
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه یکی از کانال های مهم تامین مالی است که در حال حاضر ظرفیت بسیار خوبی دارد و هم دولت و هم بخش خصوصی می توانند از این مسیر استفاده کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir