kanyaran : کامنت تاریخی مسی برای فحاشی ایرانی‌ها

در کانیاران kanyaran.ir مطلب کامنت تاریخی مسی برای فحاشی ایرانی‌ها مشاهده می کنید
وقتی اسم آرژانتین به میان می‌آید همه ناخودآگاه یاد تقابل ایران با آن تیم و شوخی‌ها با هاشم بیک زاده می‌افتند.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir