kanyaran : نشریات ترکیه| ازدحام در ساحل، ویروس بیندندازی زمین نمی‌افتد/ در ماه اخیر 36 زن در ترکیه کشته شدند

در کانیاران kanyaran.ir مطلب نشریات ترکیه| ازدحام در ساحل، ویروس بیندندازی زمین نمی‌افتد/ در ماه اخیر 36 زن در ترکیه کشته شدند مشاهده می کنید
بازگشت گردشگران روس، تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.
ممنون بابت بازدید از سایت kanyaran.ir